Als u problemen ervaart met het houvast van uw gebitsprothese in de onderkaak of als het dragen ervan pijn doet, kunnen tandwortelimplantaten een oplossing zijn. Waarvoor dienen implantaten eigenlijk en hoe gaat een behandeling met implantaten in zijn werk?

 

Wat is een implantaat?

Implantaten zijn metalen kunstwortels, vaak van titanium, die vastzitten in het kaakbot. Zij hebben een cilinder of schroefvorm en kunnen varieren in lengte en dikte. Implantaten worden inmiddels al 30 jaar toegepast. Mis je alle tanden en kiezen en draag je een kunstgebit, dan is het niet nodig om alle tanden en kiezen te vervangen door tandwortelimplantaten. In de onderkaak kun je al op 2 of 4 implantaten een klik-mechanisme maken, waarop je het kunstgebit kunt vastklikken. Het gebit kun je er nog wel uithalen om het goed schoon te maken (minimaal twee keer per dag).

In de tandeloze onderkaak wordt vaak voor een constructie gekozen, waarbij in het hoektandgebied, zowel links als rechts een implantaat wordt aangebracht, die door middel van een ronde gouden staaf met elkaar worden verbonden Ook kun je, om het houvast van het onderkunstgebit te verhogen, op de implantaten een drukknop plaatsen. Een klikgebit zit niet muurvast in de mond, maar kan tijdens eten en spreken veel minder verschuiven.

 

Voor wie zijn tandwortelimplantaten bedoeld?

Met name mensen die al lang een kunstgebit hebben kampen vaak met protheseproblemen. Door toenemend slinken van de kaken wordt het houvast van vooral het onderkunstgebit in de loop der jaren steeds minder. Doet de prothese pijn, komt het gebit los bij eten en lachen en is gebleken dat deze problemen met een goede prothese zonder implantaten niet zijn te verhelpen, dan zijn implantaten misschien een oplossing.

 

Zijn implantaten altijd mogelijk of verstandig?

Of het plaatsen van implantaten mogelijk of verstandig is hangt af van een aantal factoren. Soms is de kaak niet hoog genoeg om implantaten te kunnen plaatsen. Dit kan in de meeste gevallen worden beoordeeld aan de hand van een of meerdere rontgenfotos. Bij een matige gezondheid kan het onverstandig zijn om een chirurgische ingreep te ondergaan. Belangrijk is ook of de huidige prothese voor verbetering vatbaar is, zodat implantaten misschien helemaal niet nodig zijn.

 

Voorbehandeling

Om een tandwortelimplantaat in de onderkaak te kunnen plaatsen heb je natuurlijk wel voldoende kaakbot nodig! Vaak zal dat het geval zijn. Als blijkt dat de kaak te laag of te smal is om implantaten te kunnen plaatsen, kan er een extra operatie nodig zijn om de kaak te verhogen of verbreden. Daarvoor wordt bot uit bijvoorbeeld uw bekkenkam getransplanteerd naar uw kaak. U blijft na de operatie enkele dagen opgenomen in het ziekenhuis. Na de operatie is een aantal dagen het gezicht gezwollen. Soms is er een bloeduitstorting. Het lopen en het belasten van de heup waaruit het bot is weggehaald, kost de eerste dagen moeite en is pijnlijk. Na enkele weken verdwijnen deze klachten weer. Het bottransplantaat heeft tijd nodig om goed met uw kaak te vergroeien. Daarom wordt na de operatie 2 tot 4 maanden gewacht met het plaatsen van de implantaten. Uw gebitsprothese past na de operatie niet meer. Wanneer u dit wilt, kan de tandarts soms een tijdelijke, noodprothese voor u maken.

 

Hoe gaat het plaatsen van implantaten in zijn werk?

De implantaten worden in plaatselijke verdoving aangebracht in het voorste gedeelte van de onderkaak, ongeveer op de plaats van de vroegere hoektanden. Meestal worden 2, soms 4 implantaten geplaatst. In geval van een twee-fase implantaat wordt het slijmvlies over de wond dichtgehecht. De implantaten zijn dan dus nog niet te zien. Bij toepassing van een een-fase implantaat steekt het implantaat al direct na de behandeling door het slijmvies in de mond.

 

Nabezwaren, prognose en risico s

De behandeling zelf is misschien oncomfortabel, maar niet pijnlijk. De nabezwaren zijn meestal beperkt en duren enkele dagen, maximaal een week. Ze kunnen bestaan uit een pijnlijk wondgebied in de mond, enige zwelling, eventueel een bloeduitstorting onder de kin. Soms verandert het gevoel in de lip of kin. Meestal is dit van tijdelijke aard, maar in uitzonderlijke gevallen is het blijvend. Gebruik na de ingreep de voorgeschreven pijnstillers. Heeft u een heel lage onderkaak, dan bestaat er door de ingreep een verhoogd risico op breuk van de kaak. Daarom is het van groot belang dat u de eerste paar weken na het plaatsen van de implantaten louter zacht voedsel gebruikt en de mond niet te ver opent, bijvoorbeeld tijdens geeuwen of uitbundig lachen.

De prognose vaneen implantaatbehandeling in de tandeloze onderkaak ten behoeve van een klikgebit is goed. In de praktijk blijkt dat na 10 jaar nog 90-95% van de geplaatste implantaten functioneren en dat mensen het klikgebit een grote vooruitgang vinden ten opzichte van een gewoon kunstgebit. In een klein aantal gevallen groeit een implantaat dus niet goed vast of komt na verloop van tijd los. Het implantaat moet dan worden verwijderd en het behandelplan worden bijgesteld en de behandelduur wordt dan verlengd. Ook kan dat extra kosten met zich mee brengen. Soms zullen reparaties van de prothese nodig blijken. Ongeveer 2 keer per jaar is controle van de gebitsprothese en implantaten nodig. Regelmatig wordt dan ook een rontgenfoto gemaakt. Het spreekt vanzelf dat implantaten goed schoongehouden moeten worden. Voor instructie en begeleiding wordt vaak de hulp van de mondhygienist ingeroepen.

 

Terug

Implantaten bij protheseproblemen in de onderkaak