Patientinformatie

Hieronder treft u informatie aan over een groot aantal onderwerpen die voor u als (potentieel) patient van belang kunnen zijn.

 

 

Het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde van het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein

In het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde (CBT) behandelen tandartsen, tandarts-assistenten en mondhygiënisten mensen met bijzondere tandheelkundige problemen. Zij werken daarvoor

Samen met de afdeling Mondziekten en Kaakchirurgie

en als het nodig is met andere specialisten. De

tandartsen binnen het CBT hebben ieder hun eigen

aandachtsgebied. Prof. dr. Cune is tandarts en houdt

zich binnen het CBT voornamelijk bezig met de

behandeling van betande mensen met complexe

restauratieve en prothetische problematiek, vaak in combinatie met tandwortelimplantaten en kronen.

 

Verwijsbrief nodig!
Voor uw eerste afspraak bij het CBT hebt u een verwijsbrief nodig van uw tandarts of huisarts.

Telefonisch aanmelden
U kunt zich telefonisch aanmelden bij het secretariaat: (030) 609 30 93. Meestal krijgt u direct een uitnodiging voor een afspraak. Die vindt in principe altijd plaats bij een van de kaakchirurgen, voor een eerste screening en inventarisatie. Uw tandarts krijgt daarvan vervolgens bericht.

 

Route

Hoe u ons bereikt leest u op de website van het CBT.

 

Kosten

De kosten voor consultatie en tandheelkundige behandeling binnen een CBT kunnen onder een aantal voorwaarden (gedeeltelijk) voor vergoeding door uw zorgverzekeraar in aanmerking komen vanuit de basisverzekering. Vaak geldt er wel een eigen bijdrage. Valt uw behandeling buiten vergoeding binnen de basisverzekering, dan is vergoeding vanuit uw aanvullende verzekering mogelijk. Een en ander is sterk individueel afhankelijk en wordt o.a. bepaald door uw polisvoorwaarden. Neem daarvoor contact op met uw zorgverzekeraar. De kosten van de meest gangbare tandheelkundige behandelingen kunt u hier inzien. Eventuele kosten voor een kaakchirurgische behandeling zijn hierbij niet inbegrepen!

Een toelichting op de gehanteerde codes van behandelingen en tarieven vindt hier. Van behandelingen krijgt u altijd een kostenraming vooraf.

 

Pijnklachten en acute problemen

Pijnklachten en acute problemen zijn vervelend en moeten zo snel mogelijk voor u opgelost worden. Tandarts Cune werkt op verwijzing en is niet in de gelegenheid om acute zorg te leveren. In principe is uw huistandarts of zijn vervanger dan ook de meest aangewezen persoon om contact mee op te nemen in geval van problemen die acute aandacht behoeven.

Zijn de problemen direct gerelateerd aan lopende behandelingen binnen het CBT dan willen we dat natuurlijk wel graag horen. U kunt dan een mail sturen naar probleem@cune.nl, waarin u aangeeft wat er aan de hand is. Wij zullen daar dan zo spoedig mogelijk op reageren (deze mail wordt dagelijks gelezen). Op maandagen is tandarts Cune in principe beschikbaar voor telefonisch overleg via telefoonnummer: 030-6093093.

 

Informatie over de behandelingen zelf

Het is ondoenlijk om alle mogelijke tandheelkundige behandelingen die wij uitvoeren te beschrijven. Hieronder volgen er een aantal die veel voorkomen, en komt informatie over veel voorkomende tandheelkundige problematiek aan bod.

 

Na kleine chirurgische ingrepen

 

De mondhygienist

 

Gingivitis en parodontitis

 

Droge mond

 

Tanderosie

 

Tips voor jonge ouders

 

Een implantaat ter vervanging van een voortand

 

Implantaten bij protheseproblemen in de onderkaak

 

Implantaten bij protheseproblemen in de bovenkaak

 

Nuttige websites

Welkom

Profiel

Patientvoorbeelden

Patientinformatie

Nuttige websites

Downloads