Oligodontie

Wat is oligodontie?

Sommige mensen missen in aanleg één of meer tanden en kiezen. Dat komt vaak pas aan het licht als melktanden niet wisselen, of bij toeval, als er een röntgenfoto wordt gemaakt. Dit heet hypodontie. Betreft het 6 of meer tanden of kiezen (de verstandskiezen uitgezonderd) dan wordt gesproken van oligodontie.

Oligodontie kan solitair voorkomen (behalve aan de tanden zijn er dan geen afwijkingen) of in combinatie met andere symptomen. Daarbij moet u denken aan problemen met transpireren, afwijkende nagels, weinig, dun en soms slecht kambaar haar of darmklachten. Er is vaak een genetische oorzaak. Dan hebben familieleden vaak vergelijkbare problemen.

Omdat blijvende tanden en kiezen ontbreken wisselen de melkelementen niet of laat en blijft de kaak klein. Vaak is ook de vorm van de tanden die er wel zijn afwijkend, meestal kleiner.


Behandeling

Oligodontie gaat vaak gepaard met esthetische en functionele problemen. De behandeling is meestal ingewikkeld en duurt lang, waarbij in goede samenwerking tussen de tandarts, orthodontist en kaakchirurg een plan wordt gemaakt. Vaak worden daar tegenwoordig implantaten bij ingezet. Maar omdat dat pas kan als iemand is volgroeid, bereiden tandarts en orthodontist dat tot die tijd voor. De tandarts zal daarvoor eenvoudige middelen inzetten, zoals composiet vullingen om de esthetiek zo goed mogelijk te verbeteren en soms ook uitneembare voorzieningen. Die kunnen helpen bij het kauwen. De orthodontist zet de tanden die er wel zijn op handige posities.

Als uiteindelijk implantaten worden geplaatst, dan zal de kaak daar meestal eerst voor moeten worden verbreed. Soms is de kaak zo klein dat implantaten niet mogelijk zijn, of dat de bovenkaak ten opzichte van de onderkaak moet worden verplaatst. Dat zijn uitgebreide ingrepen.


Genetisch onderzoek

Aan kinderen en ouders wordt in de regel genetisch onderzoek aangeboden om de precieze oorzaak op genetisch niveau te achterhalen. Dat kan informatie bieden over overerfelijkheid, maar kan oligodontie niet genezen of de behandeling verbeteren.

Daarvoor werken we samen met de afdeling Medische Genetica van het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht. Desgewenst krijgt u een verwijzing. Houd er rekening mee dat dit een uitgebreid lichamelijk onderzoek betreft, waarbij voor DNA onderzoek bloed wordt afgenomen, vaak ook bij familieleden.


Wat is de rol van de huistandarts?

Als uw kind is geïdentificeerd met oligodontie, dan zal de tandarts op het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde regelmatige afspraken maken, ook als er nog niet actief wordt behandeld. Ondertussen bezoekt u met uw kind ook de eigen tandarts.


Tenslotte

Hebt u na het lezen van al deze informatie nog vragen. Bespreek die dan gerust met uw tandarts.