Ontbrekende tand

Als bij u één of meerdere tanden of kiezen verloren zijn gegaan of afwezig zijn, kunnen tandwortelimplantaten een oplossing zijn. Waarvoor dienen implantaten eigenlijk en hoe gaat een behandeling met implantaten in zijn werk?


Wat is een implantaat?

Implantaten zijn kunstwortels, vaak van titanium, die vastzitten in het kaakbot. Zij hebben een cilinder of schroefvorm en kunnen variëren in lengte en dikte. Als ze goed met de kaak zijn vergroeid kan de tandarts er een kroon opmaken. Implantaten worden inmiddels al 50 jaar toegepast.


Wanneer is een implantaat een goed idee?

Het verlies van een tand of kies kan zowel uit esthetisch als uit functioneel oogpunt erg vervelend zijn. Het kan zijn dat u geen uitneembare voorziening wenst, bijvoorbeeld ter vervanging van uw voortand. Soms zijn de buurelementen gaaf en is het zonde om ze te beslijpen voor een gewone brug of is het vervaardigen van een brug niet mogelijk. Dan zijn implantaten misschien een oplossing.


Zijn implantaten altijd zonder meer mogelijk of verstandig?

Of het plaatsen van een implantaat mogelijk of verstandig is hangt af van een aantal factoren. Soms is de kaak niet hoog of breed genoeg om een implantaat te kunnen plaatsen. Dit kan in de meeste gevallen worden beoordeeld aan de hand van een of meerdere röntgenfoto´s, in combinatie met de inschatting van de situatie in de mond. Bij een matige gezondheid kan het onverstandig zijn om een chirurgische ingreep te ondergaan. Zo weten we dat bij mensen die roken of tot voor kort rookten, chirurgische ingrepen in de mond, en dus ook implantaten, minder succesvol zijn en er vaker complicaties zijn.

Ook de situatie in de rest van de mond moet in ogenschouw worden genomen. Zijn er elders ook tandheelkundige problemen dan kan een uitgebreider plan van aanpak verstandiger zijn dan de aandacht alleen maar te richten op het vervangen van de voortand.


Voorbehandeling

Om een tandwortelimplantaat te plaatsen heb je natuurlijk wel voldoende kaakbot nodig! Dat zal bij de voortanden lang niet altijd het geval zijn. Als blijkt dat de kaak te laag of te smal is om implantaten te kunnen plaatsen, dan kan er een extra operatie nodig zijn om de kaak te verhogen of verbreden. Daarvoor zal vaak gebruik worden gemaakt van bot dat afkomstig achterin de mond, van de plaats waar de boven- of onderverstandskiezen zitten of hebben gezeten.


Hoe gaat het plaatsen van implantaten in zijn werk?

De gewenste positie van het implantaat zal door de tandarts in samenspraak met de tandtechnicus worden bepaald. De implantaten worden in plaatselijke verdoving aangebracht. In geval van een twee-fasen techniek wordt het slijmvlies over de wond dicht gehecht. De implantaten zijn dan dus nog niet te zien. Bij toepassing van een een-fase techniek steekt het implantaat al direct na de behandeling door het tandvlees in de mond. Deze laatste techniek wordt bij ons het meest toegepast.


Tijdelijke voorzieningen

Direct na de chirurgische ingreep moet u er rekening mee houden dat u even geen tijdelijke voorziening kunt dragen. De wond moet rustig kunnen genezen. Vaak zal daarna gekozen worden voor een uitneembare voorziening. Met name een voorziening in de vorm van een transparant plaatje met een tandje dat over uw andere tanden valt wordt veel gebruikt. Het heet een retainer. Comfortabel is dat niet, maar het ziet er in de regel wel acceptabel uit.


De uiteindelijke kroon

Ongeveer 3 maanden na het plaatsen van het implantaat zal de tandarts een start maken met het vervaardigen van de definitieve kroon. Het kan zijn dat de vorm van het tandvlees dan nog niet goed is. Met een tijdelijke kroon kan dat soms worden verbeterd, maar dat kan best wat tijd kosten. Het hele behandeltraject, van voorbehandeling tot het plaatsen van de definitieve kroon kan wel een jaar in beslag nemen!


Zijn implantaat-kronen niet van echt te onderscheiden?

Helaas. Hoe goed we ook ons best doen, de natuur is niet altijd voorspelbaar na te bootsen. Het lukt ons in de regel goed om een fraaie kroon te maken; hoe het tandvlees rond het implantaat er uit ziet hebben we echter minder goed in de hand. Dat kan leiden tot een tand die langer is dan de buurman of tot donkere ruimtes tussen implantaat en tand als het tandvlees er niet helemaal tussen groeit. Met name als meerdere tanden naast elkaar door implantaten moeten worden vervangen kan dit optreden. Als u bij spreken en lachen veel van uw tandvlees laat zien dan kan dat storend zijn.


Nabezwaren, prognose, onderhoud en risico’s

De behandelingen zelf zijn misschien oncomfortabel, maar in de regel niet pijnlijk. De nabezwaren zijn meestal beperkt en duren enkele dagen, maximaal een week. Ze kunnen bestaan uit een pijnlijk wondgebied in de mond, enige zwelling, eventueel een bloeduitstorting. Soms verandert het gevoel in de lip. Meestal is dit van tijdelijke aard, maar in uitzonderlijke gevallen is het blijvend. Gebruik na de ingreep de voorgeschreven pijnstillers. Voor uitgebreidere informatie over nabezwaren van de chirurgische ingrepen kunt u de informatie over kleine chirurgische ingrepen in de mond bekijken.

De functionele prognose van een implantaatbehandeling ter vervanging van 1 of meer voortanden is goed. In de praktijk blijkt dat na 10 jaar nog 90-95% van de geplaatste implantaten functioneert. In een klein aantal gevallen groeit een implantaat dus niet goed vast of komt na verloop van tijd los. Het implantaat moet dan worden verwijderd en het behandelplan worden bijgesteld en de behandelduur wordt dan verlengd. Ook kan dat extra kosten met zich mee brengen.

Het implantaat wordt tijdens de reguliere periodieke controle gecontroleerd. Regelmatig wordt dan ook een röntgenfoto gemaakt. Het spreekt vanzelf dat implantaten goed schoongehouden moeten worden. Voor instructie en begeleiding wordt vaak de hulp van de mondhygiënist ingeroepen. De prognose is ook afhankelijk van het onderhoud door de patiënt. De mondhygiëne moet goed zijn!


Zijn implantaten voor het leven?

Dat zou natuurlijk mooi zijn, maar niemand die dat weet. Ervan uitgaande dat alles aan slijtage en veranderingen onderhevig is, ook de situatie in uw mond, lijkt dat niet zo waarschijnlijk. Zo veranderen bijvoorbeeld de kleuren van de tanden in uw mond, terwijl de kleur van uw implantaatkroon niet mee verandert. Het is erg belangrijk dat u alle informatie die u van uw behandelaars kreeg (gipsmodellen, brieven) goed bewaard.


Tenslotte

Hebt u na het lezen van al deze informatie nog vragen. Bespreek die dan gerust met uw tandarts.