Problemen met kunstgebit in de onderkaak

Als u problemen ervaart met het houvast van uw gebitsprothese in de onderkaak of als het dragen ervan pijn doet, dan kunnen tandwortelimplantaten een oplossing zijn. Waarvoor dienen implantaten eigenlijk en hoe gaat een behandeling met implantaten in zijn werk?


Wat is een implantaat?

Implantaten zijn metalen kunstwortels, vaak van titanium, die vastzitten in het kaakbot. Zij hebben een cilinder of schroefvorm en kunnen variëren in lengte en dikte. Implantaten worden inmiddels al 50 jaar toegepast. In de onderkaak kan, meestal op 2 implantaten, een klik-mechanisme worden gemaakt waarop het kunstgebit kan worden ‘vast geklikt’. Het gebit kan dan nog wel worden uitgenomen om het goed schoon te maken (minimaal twee keer per dag).

In de tandeloze onderkaak wordt vaak voor een constructie gekozen, waarbij in het hoektandgebied, zowel links als rechts een implantaat wordt aangebracht, die door middel van een staaf met elkaar worden verbonden Ook kun je, om het houvast van het onder kunstgebit te verhogen, op de implantaten een drukknop plaatsen. Een klikgebit zit niet muurvast in de mond, maar kan tijdens eten en spreken veel minder verschuiven. Let wel: dat betekent niet dat er helemaal geen eten meer onder het gebit kan komen!


Voor wie zijn tandwortelimplantaten bedoeld?

Met name mensen die al lang een kunstgebit hebben kampen vaak met protheseproblemen. Door het toenemend slinken van de kaken wordt het houvast van vooral het onder kunstgebit in de loop der jaren steeds minder. Doet de prothese pijn, komt het gebit los bij eten en lachen en is gebleken dat deze problemen met een goede prothese zonder implantaten niet zijn te verhelpen, dan zijn implantaten ter ondersteuning van een kunstgebit misschien een oplossing. Dit wordt ook wel een ‘klikgebit’ genoemd.

Soms is een uitneembare prothese niet mogelijk of door de patiënt niet gewenst. In die uitzonderlijke gevallen wordt voor een voorziening gekozen die door de patiënt niet kan worden uitgenomen. Een dergelijke voorziening is kostbaar, komt niet voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking en heeft vaak esthetische beperkingen (en zal daardoor niet altijd mogelijk zijn). Er zijn in principe 2 uitvoeringen van een vaste voorziening op implantaten denkbaar:

  • Een hybride prothese - Dit is een voorziening op 4-6 implantaten waarbij gebruik wordt gemaakt van een metalen basis waar tanden en roze, tandvleeskleurige kunststof omheen is verwerkt. De voorziening sluit aan op de kaak, maar drukt er nauwelijks op. Er wordt gebruik gemaakt van dezelfde prothesetanden als bij een gewoon kunstgebit (die esthetisch doorgaans fraai zijn). Voordeel van deze materiaalkeuze is repareerbaarheid. U kunt deze voorziening zelf niet uitnemen. Reinigen is niet eenvoudig. De tandtechniekkosten zijn ten opzichte van een porselein brug in de regel reltief laag. Als een vaste voorziening dringend gewenst is, dan heeft een hybride brug vaak de voorkeur van de tandarts op ons Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde.
  • Een volledig met porselein opgebakken brug. Als er veel kaakbot aanwezig is, kan dit een optie zijn. Deze voorziening benadert uw eigen tanden het meeste. Doorgaans worden er 6 implantaten geplaatst. De brugdelen bestaan uit losse eenheden van 3-4 elementen. U kunt deze voorziening zelf niet uitnemen. Reinigen is niet eenvoudig. Het is vanwege het grote aantal benodigde implantaten en de hoogte van de tandtechniekkosten een kostbare oplossing.


Waarschuwing! In de praktijk blijkt dat sommige mensen hun tanden en kiezen laten trekken in de verwachting dat met een ‘klikgebit’ alle gebitsproblemen op korte termijn, nu en voor altijd uit de wereld zijn. Dat leidt niet zelden tot een teleurstelling. Een kunstgebit, met of zonder implantaten is en blijft een hulpmiddel waar lang niet iedereen blij van wordt!


Zijn implantaten altijd mogelijk of verstandig?

Of het plaatsen van implantaten mogelijk of verstandig is hangt af van een aantal factoren. Soms is de kaak niet hoog genoeg om implantaten te kunnen plaatsen. Dit kan in de meeste gevallen worden beoordeeld aan de hand van een of meerdere röntgenfoto’s. Bij een matige gezondheid kan het onverstandig zijn om een chirurgische ingreep te ondergaan. Zo weten we dat bij mensen die roken of tot voor kort rookten, chirurgische ingrepen in de mond, en dus ook implantaten, minder succesvol zijn en er vaker complicaties zijn. Belangrijk is ook of de huidige prothese voor verbetering vatbaar is, zodat implantaten misschien helemaal niet nodig zijn.


Voorbehandeling

Om een tandwortelimplantaat in de onderkaak te kunnen plaatsen heb je natuurlijk wel voldoende kaakbot nodig! In de onderkaak zal dat meestal het geval zijn, sterker nog. Soms is uw kaak er spits, en moet dan ten tijde van het plaatsen van de implantaten worden afgevlakt.

Uw gebitsprothese past na de operatie niet meer. Bovendien kunt u het gebit enige tijd (1-2 weken) niet in omdat de wond moet genezen. Wanneer u dat wilt, kan in veel gevallen uw oude gebit worden aangepast, maar comfortabel is dat nog niet. U moet er sowieso voorzichtig mee zijn om het vastgroeien van de implantaten niet te verstoren.


Hoe gaat het plaatsen van implantaten in zijn werk?

De implantaten worden in plaatselijke verdoving door de kaakchirurg aangebracht in het voorste gedeelte van de onderkaak, ongeveer op de plaats van de vroegere hoektanden. Meestal worden 2, soms 4 implantaten geplaatst. In geval van een twee-fase implantaat wordt het slijmvlies over de wond dicht gehecht. De implantaten zijn dan dus nog niet te zien. Bij toepassing van een een-fase implantaat steekt het implantaat al direct na de behandeling door het slijmvlies in de mond. De keuze voor het type implantaat en de chirurgisch techniek wordt bepaald door de kaakchirurg, soms ten tijde van de ingreep.

De implantaten moeten vervolgens zo'n 3 maanden vastgroeien. Dan kan de tandarts beginnen met het maken van het nieuwe kunstgebit. Daar zijn in de regel zo'n 5-7 afspraken voor nodig.


Nabezwaren, prognose, onderhoud en risico’s

De behandeling zelf is misschien oncomfortabel, maar niet pijnlijk. De nabezwaren zijn meestal beperkt en duren enkele dagen, maximaal een week. Ze kunnen bestaan uit een pijnlijk wondgebied in de mond, enige zwelling, eventueel een bloeduitstorting onder de kin. Soms verandert het gevoel in de lip of kin. Meestal is dit van tijdelijke aard, maar in uitzonderlijke gevallen is het blijvend. Gebruik na de ingreep de voorgeschreven pijnstillers. Hebt u een heel erg lage onderkaak, dan bestaat er door de ingreep een verhoogd risico op breuk van de kaak. Daarom is het van groot belang dat u de eerste paar weken na het plaatsen van de implantaten alleen zacht voedsel gebruikt en de mond niet te ver opent, bijvoorbeeld tijdens geeuwen of uitbundig lachen.

De prognose vaneen implantaatbehandeling in de tandeloze onderkaak ten behoeve van een klikgebit is goed. In de praktijk blijkt dat na 10 jaar nog 90-95% van de geplaatste implantaten functioneren en dat mensen het klikgebit een grote vooruitgang vinden ten opzichte van een gewoon kunstgebit. In een klein aantal gevallen groeit een implantaat dus niet goed vast of komt na verloop van tijd los. Het implantaat moet dan worden verwijderd en het behandelplan worden bijgesteld en de behandelduur wordt dan verlengd. Ook kan dat extra kosten met zich mee brengen.

Soms zullen reparaties van de prothese nodig blijken. Ongeveer 2 keer per jaar is controle van de gebitsprothese en implantaten nodig. Regelmatig wordt dan ook een röntgenfoto gemaakt. Het spreekt vanzelf dat implantaten goed schoongehouden moeten worden. Voor instructie en begeleiding wordt vaak de hulp van de mondhygiënist ingeroepen. De prognose is ook afhankelijk van het onderhoud door de patiënt. De mondhygiëne moet goed zijn!


Tenslotte

Hebt u na het lezen van al deze informatie nog vragen. Bespreek die dan gerust met uw tandarts of kaakchirurg.