Uitgebreid curriculum vitae

Curriculum vitae prof. dr. Marco S. Cune (- winter 2020)

Marco Cune (7-6-1965) studeerde tandheelkunde aan het Academisch Centrum Tandheelkunde in Amsterdam (ACTA, Vrije Universiteit) van 1984 tot 1990. Na het behalen van zijn doctoraal- en tandartsexamen werkte hij er respectievelijk bij de vakgroepen Prothetische Tandheelkunde en Orale Implantologie. Van 1991 tot 2010 was hij werkzaam als tandarts-onderzoeker aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht, binnen de vakgroep Mondziekten, Kaakchirurgie en Bijzondere Tandheelkunde. In 1993 werd een proefschrift met als onderwerp: overkappingsprotheses op implantaten afgerond. Sindsdien was hij als (co-) promotor actief betrokken bij het tot stand komen van acht proefschriften. Van 2003 tot 2010 was hij tandarts-coördinator en onderzoeker bij het centrum voor bijzondere tandheelkunde in het UMC Utrecht (0.4 fte).

Daarnaast voerde hij een algemene tandartsengroepspraktijk te Houten (1997-2010). In 2010 werd hij benoemd tot hoogleraar Orale Functieleer, in het bijzonder de restauratieve en reconstructieve tandheelkunde aan het UMC Groningen, Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde. Zijn onderzoekinteresses bestrijken een breed scala aan onderwerpen, maar richten zich met name op de restauratieve tandheelkunde, waaronder de orale implantologie. Hij publiceert regelmatig over deze onderwerpen en verzorgt voordrachten en cursussen in binnen- en buitenland. Hij is tevens werkzaam op het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde in het St. Antonius ziekenhuis te Nieuwegein en op het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde van het UMC Utrecht.


Huidige aanstellingen, relevante aanstellingen in het verleden en opgedane ervaring

Benoemd tot Fellow bij de Royal College of Surgeons of Edinburgh (FRCS(Ed)) (2019-).

Lid werkgroep kwaliteitsindicatoren overkappingsprothese edentate onder- en bovenkaak (2016).

Lid Tandarts Advies Groep (TAG) (2016-).

Variabel lid Richtlijn Autorisatie Raad, Kwaliteitsinstituut Mondzorg, KIMO (2015-).

Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO) behaald augustus 2014.

Examen Basiscursus Regelgeving en Organisatie voor Klinisch Onderzoekers (BROK, juni 2011, verlengd in 2015 en in 2019).

Tandarts, Universitair Medisch Centrum, divisie Heelkundige Specialismen, zorgeenheid Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie en Bijzondere Tandheelkunde (0.2 fte), hoofd: prof. dr. AJW Rosenberg (2016-).

Examinator Royal College of Surgeons of Edinburgh (2012-)

Hoogleraar Restauratieve en Reconstructieve Tandheelkunde (0.9 fte, vanaf 2016 0.4 fte), UMC Groningen, Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde (2010-).

Lid S.O.R.G (2010-2015).

Lid leadership van International Team for Implantology, ITI) Nederland (2015-).

Lid Raad van Advies, Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie (2008-).

ITI Fellow (2008-).

Bijzonder staflid St. Antonius ziekenhuis Nieuwegein, belast met patiëntenzorg in het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde (0.2 fte, sinds 2016 0.4 fte, onderdeel van de afdeling Mondziekten en Kaak- en Aangezichtschirurgie (2007-).

Tandarts-onderzoeker Universitair Medisch Centrum, divisie Heelkundige Specialismen, zorgeenheid Mondziekten, Kaakchirurgie en Bijzondere Tandheelkunde (0.2 fte), hoofd: prof. dr. R Koole (1992-2010).

Stafmedewerker, tandarts-coördinator, medisch leidinggevende van de zorglijn UCRI / MFP / HDS[1] (0.4 fte) bij het Universitair Medisch Centrum Utrecht, divisie Heelkundige Specialismen, zorgeenheid Mondziekten, Kaakchirurgie en Bijzondere Tandheelkunde, hoofd: prof. dr. R Koole (2003-2006).

Bestuurslid Centraal Overleg Bijzondere Tandheelkunde (COBIJT, 2004-2012).

Voorzitter commissie Bij- en Nascholing COBIJT (2004-).

Voorzitter PAOT commissie UMC Utrecht. Deze commissie verzorgt bij– en nascholing aan tandartsen in de regio van het UMC Utrecht (2004-2006).

Lid wetenschappelijke commissie Nederlandse Vereniging voor Gnathologie en Prothetische Tandheelkunde (2002-).

Redacteur van het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde (1996-2008).

Algemene tandartsen groepspraktijk (0.6 fte), tandartsenpraktijk de Poort, Houten (1997-).

Docent opleiding mondhygiëne Hogeschool Utrecht (1995-1999).

Redacteur van het NVOI bulletin (1999-2004).

Secretaris van de Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie (1995-1999).

Hoofdredacteur van het NVOI bulletin (1995-1999).

Redactiemedewerker van het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde (1993-1996)

Assistent in opleiding (AIO) bij het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA), vakgroep Orale Implantologie, hoofd: dr. C de Putter (1990-1992).

Assistent in opleiding (AIO) bij het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA), vakgroep Prothetische Tandheelkunde, hoofd: prof. dr. HA de Koomen (1989-1990).


Publicaties in nationale en internationale tijdschriften

Pol CWP, Raghoebar GM, Cune MS, Meijer HJA. Implant-supported three-unit fixed dental prosthesis using coded healing abutments and fabricated by digital workflow: a 1-year. prospective case series study. Int J Prosthodont 2020; 33: 609-619.

Hofsteenge J, Hoogeveen F, Cune MS, Gresnigt MMM. Effect of immediate dentine sealing on the fatigue and fracture strength of lithium disilicate inlays and overlays [published online ahead of print, October, 2020]. J Mech Behav Biomed Mater. doi: 10.1016/j.jmbbm.2020.103906.

Pol CWP, Raghoebar GM, Maragkou Z, Cune MS, Meijer HJA. Full-zirconia implant-supported restorations with angulated screw channel abutments: A 1-year prospective case series study. Clin Implant Dent Rel Res 2020; 22: 138-144.

van den Breemer CRG, Buijs GJ, Cune MS, Özcan M, Kerdijk W, van der Made S, Gresnigt MMM. Prospective clinical evaluation of 765 partial glass-ceramic posterior restorations luted using photo-polymerized resin composite in conjunction with immediate dentin sealing [published online ahead of print, August, 2020]. Clin Oral Invest. doi: 10.1007/s00784-020-03454-7.

de Kuijper MCFM, Gresnigt MMM, van den Houten M, Haumahu D, Schepke U, Cune MS (2020) Breuksterkte van verschillende types directe en indirecte restauraties bij het functioneel herstel van endodontisch behandelde molaren 2020; 127; 245-253.

de Kuijper M, Cune MS, Tromp Y, Gresnigt MMM. Cyclic loading and load to failure of lithium disilicate endocrowns: influence of the restoration extension in the pulp chamber and the enamel outline [published online ahead of print May, 2020]. J Mech Behav Biomed Mat. doi: 10.1016/j.jmbbm.2020.103670.

Schepke U, van Wulfften Palthe M, Meisberger EW, Kerdijk W, Cune MS, Blok B. Digital assessment of retentive full crown preparation – an evaluation of PrepCheck in an undergraduate pre-clinical teaching environment. Eur J Dent Educ 2020; 24; 407-424.

Bresser RA, van de Geer L, Gerdolle D, Schepke U, Cune MS, Gresnigt MMM [published online ahead of print, October, 2020]. Influence of deep marginal elevation and preparation design on the fracture strength of indirectly restored molars. J Mech Behav Biomed Mater. doi: 10.1016/j.jmbbm.2020.103950.

Navarro Ribeira Texeira D, Thomas RZ, Soares PV, Cune MS, Gresnigt MMM, Slot DE. Prevalence of noncarious cervical lesions among adults: a systematic review [published online ahead of print December, 2019]. J Dent. doi: 10.1016/j.jdent.2020.103285.

Bresser RA, Gerdolle D, van den Heijkant I, Sliuiter-Pouwels L, Cune MS, Gresnigt MMM. Up to 12 years clinical evaluation of 197 partial indirect restorations with deep margin elevation in the posterior region [published online ahead of print December, 2019]. J Dent. doi: 10.1016/j.jdent.2019.103227.

Filius M, Cune MS, Créton, MA, Vissink A, Raghoebar GM, Visser A. Oral health-related quality of life in children diagnosed with oligodontia. A cross-sectional study, Int J Environ Res Public Health 2019; 4: 16(13). pii: E2371. doi: 10.3390/ijerph16132371

Gresnigt MMM, Cune MS, Schuitemaker J, van der Made SAM, Meisberger EW, Magne P, Ozcan M. Performance of ceramic laminate veneers with immediate dentine sealing: An 11 year prospective clinical trial. Dent Mater 2019; 35: 1042–1052.

Gresnigt MMM, Cune MS, Jansen K, Ozcan M. Randomized clinical trial of indirect resin composite and ceramic veneers. J Dent 2019; 86: 102-109.

Ross J, Fennis W, de Leeuw N, Cune M, Willemze A, Rosenberg A, Ploos van Amstel HK, Créton M, van den Boogaard MJ. Concurrent manifestation of oligodontia and thrombocytopenia caused by a contiguous gene deletion of chromosome 12p13.2: a three-generation clinical report. Mol Genet Genomic Med 2019; 7: e679.

Kusuma Yulianto HD, Rinastiti M, Cune MS, de Haan-Visser W, Atema-Smit J, Busscher H, van der Mei HC. Biofilm composition and esterase degradation of dental resin-composites during intra-oral wear. Dent Mater 2019; 35: 740-775.

Schepke U, Gresnigt MMM, Browne WR, Abdolahzadeh S, Nijkamp J, Cune MS. Phase transformation and fracture load of stock and CAD/CAM customized zirconia abutments after 1 year of clinical function (2019). Clin Oral Implants Res 2019; 30: 559-569.

van den Breemer CRG, Gresnigt MMM, Özcan M, Naves L, Kerdijk W, Cune MS. Randomized clinical trial of lithium disilicate posterior restorations bonded using immediate or delayed dentin sealing after 3 years of function. J Dent 2019; 85: 1-10.

de Kuijper MCFM, Gresnigt MMM, Kerdijk W, Cune MS. Shear bond strength (SBS) of two resin composite luting cements to multiphase resin composite after different surface treatments, leucite reinforced glass ceramic and lithium discilicate. Int J Esthet Dent 2019; 14: 40-50.

Slot JWA, Meijer HJA, Vissink A, Cune MS, Raghoebar GM. Four or 6 implants in the maxillary posterior region to support an overdenture; 5-year results from a randomized controlled trial. Clin Oral Implants Res 2019; 30: 169-177.

de Kuijper MCFM, Gresnigt MMM, van den Houten M, Haumahua D, Schepke U, Cune MS. Fracture strength of direct large composite and indirect glass ceramic endocrown restorations. Oper Dent 2019; 44: 433-442.

van den Breemer CR, Özcan M, Cune MS, Ayres AP, Van Meerbeek B, Gresnigt MM. Effect of Immediate Dentin Sealing and surface conditioning on the micro-tensile bond strength of resin-based composite to dentin. Oper Dent 2019; 44: E289-E298.

van den Breemer CRG, Özcan M, Pols MRE, Postema AR, Cune MS, Gresnigt MMM. Adhesion of resin cement to dentin: effects of adhesive promoters, immediate dentin sealing and surface conditioning. Int J Esthet Dent 2019; 14: 52-63.

van den Breemer CRG, Gresnigt MMM, Özcan M, Kerdijk W, Cune MS. Prospective randomized clinical trial on the survival of lithium disilicate posterior partial crowns bonded using immediate or delayed dentin sealing: short-term results on tooth sensitivity and patient satisfaction. Oper Dent 2019; 44; E212-E222.

van den Breemer CRG, Özcan M, Gresnigt MMM, de Kuijper MCFM, Bakker SG, Cune MS. Tandheelkundige bevestigingscementen: een historisch perspectief en moderne toepassingen. Ned Tijdschr Tandheelk 2018; geaccepteerd voor publicatie

Filius MAP, Cune MS, Koopmans PC, Vissink A, Raghoebar GM, Visser A. Dental implants with fixed prosthodontics in oligodontia - A retrospective cohort study with a follow-up of up to 25 years. J Prosthet Dent 2018; 120: 506-512.

Schepke U, Lohbauer U, Meijer HJA, Cune MS. Adhesive failure of resin nano ceramic and lithium disilicate crowns, bonded to zirconia abutments: a prospective within-patient comparison. Int J Prosthodont 2018 31: 208-210.

Filius MAP, Vissink A, Cune MS, Janssen KI, Raghoebar GM, Visser A. Effect of implant therapy on oral health-related quality of life (OHIP-49), health status (SF-36) and satisfaction of patients with severe hypodontia. Clin Implant Dent Rel Res 2018; 20: 592-597.

Pol CWP, Raghoebar GM, Kerdijk W, Boven GC, Cune MS, Meijer HJA. A systematic review and meta-analysis of three-unit fixed partial dentures: are the results of two abutment implants comparable to the results of two abutment teeth? J Oral Rehab 2018; 45: 147-160.

Filius MAP, Vissink A, Cune MS, Raghoebar GM, Visser A. Long-term implant survival, peri-implant health and patients’ satisfaction oligodontia. J Dent 2018; 17: 18-24.

Lobo TM, Patil RC, Cune MS. Bone dimension assessment for placement of implants in the interforaminal region of the mandible- A cone beam computed tomography study. I J A D S 2018; 4: 101-105.

Lohbauer U, Belli R, Cune MS, Schepke U. Fractography of clinically fractured, implant-supported dental computer-aided design and computer-aided manufacturing crowns. SAGE Open Med Case Rep 2017; 22; 5.

Gresnigt MMM, Özcan M, Carvalho M, Lazari P, Cune M, Razavi P, Magne P. Effect of cement type on the load to failure and accelerated fatigue resistance of lithium disilicate laminate veneers. Dent Mater 20177; 33: 1392-1401.

Ocelík V, Schepke U, Haji Rasoul H, Cune MS, de Hosson JThM. On the degradation of Yttria stabilized nanocrystalline zirconia dental implant abutments: an electron backscatter diffraction study. J Mater Sci Mater Med 2017; 28: 121. doi: 10.1007/s10856-017-5927-2.

Jensen C, Meijer HJA, Raghoebar GM, Kerdijk W, Cune MS (2017) Implant-supported removable partial dentures in the mandible: a 3-16 year retrospective study. J Prosthodont Res 2017; 61: 98-105.

Jensen C, Speksnijder CM, Raghoebar GM, Kerdijk W, Meijer HJA, Cune MS. Implant-supported mandibular removable partial dentures; functional, clinical and radiographical parameters in relation to implant position Clin Implant Dent Relat Res 2017; 19: 432-439.

Schepke U, Meijer HJA, Kerdijk W, Raghoebar GM, Cune MS. Stock versus customized zirconia implant abutments – Clinical and patient-based outcomes in a randomized controlled clinical trial. Clin Implant Dent Rel Res 2017; 19: 74-84.

Beekmans DG, Beekmans BRMN, Cune MS. Pink and white aesthetics of a new zirconia implant: a 6 month to 8 year follow up. Int J Periodont Rest Res 2017; 8: 511-518.

Schepke U, Meijer GJ, Meijer HJA, Walboomers XF, Cune MS. Osseointegration of a zirconia implant: a case report and review. Int J Prosthodont 2017; 30: 370-372.

Patil R, Gresnigt MM, Mahesh K, Dilbaghi A, Cune MS. Esthetic evaluation of anterior single-tooth implants with different abutment designs-Patients' satisfaction compared to dentists' observations. J Prosthodont 2017; 26: 395-398.

Jensen C, Ross J, Feenstra TL, Raghoebar GM, Speksnijder C, Meijer HJ, Cune MS. Cost-effectiveness of implant-supported mandibular removable partial dentures. Clin Oral Implants Res 2017; 5: 594-601.

Dhamo B, Fennis W, Créton M, Vucic S, Cune M, Ploos van Amstel HK, Wolvius EB, van den Boogaard MJ, Ongkosuwito E. The association between WNT10A variants and dental development in patients with isolated oligodontia. Eur J Human Gen 2017; 25: 59-65.

van den Breemer CRG, Vinkenborg C, van Pelt AJW, Edelhoff D, Cune MS. The clinical performance of lithium disilicate posterior restorations after 5, 10 and 15 years: a retrospective case series. Int J Prosthodont 2017; 30: 62-65.

Jensen, C, Raghoebar GM, Kerdijk W, Meijer HJA, Cune MS. Implant-supported mandibular removable partial dentures; patient-based outcome measures in relation to implant position. J Dent 2016; 55: 92-98.

Patil R, den Hartog L, Dilbaghi A, de Jong B, Kerdijk W, Cune MS. Papillary fill response in single-tooth implants using abutments of different geometry. Clin Oral Implants Res 2016; 27: 1506-1510.

Slot JWA, Raghoebar GM, Cune MS, Vissink A. Meijer HJA. Maxillary overdentures supported by four or six implants in the anterior region. 5-years results from a randomized controlled trial. J Clin Periodontol 2016; 43: 1180-1187.

van den Wijngaarden E, van Pelt AW, Meisberger EW, Tams J, Cune MS. Effectivity and durability of telescopic dentures on abutment teeth. Ned Tijdschr Tandheelkd 2-16; 123:133-136.

Gresnigt MM, Cune MS, de Roos JG, Ozcan M. Effect of immediate and delayed dentin sealing on the fracture strength, failure type and Weilbull characteristics of lithiumdisilicate laminate veneers. 2016; Dent Mater 32:e73-81.

Filius MA, Cune MS, Raghoebar GM, Vissink A, Visser A. Prosthetic treatment outcome in patients with severe hypodontia: a systematic review. J Oral Rehabil 2016; 43: 373-387.

Stroosnijder E, Gresnigt MM, Meisberger EW, Cune MS. Loss of accuracy of torque wrenches due to clinical use and cleaning procedure: Short communication. Int J Prosthodont 2016; 29: 253-255.

Gresnigt MM, Ozcan M, van den Houten ML, Schipper L, Cune MS. Fracture strength, failure type and Weibull characteristics of lithium disilicate and multiphase resin composite endocrowns under axial and lateral forces. Dent Mater 2016; 32: 607-614.

Schepke U, Meijer HJ, Vermeulen KM, Raghoebar GM, Cune MS. Clinical bonding of resin nano ceramic restorations to zirconia abutments: A case series within a randomized clinical trial. Clin Implant Dent Relat Res 2016; 18: 984-992.

Jensen C, Raghoebar GM, Meijer HJ, Schepers R, Cune MS. Comparing two diagnostic procedures in planning dental implants to support a mandibular free-ending removable partial denture. Clin Implant Dent Relat Res 2016; 18: 678-685.

Meisberger EW, Bakker SJG, Cune MS. Temperature rise during ultrasonic removal of fractured implant components. Int J Implant Dent 2015; 1: 7.

van den Breemer CR, Gresnigt MM, Cune MS. Cementation of glass-ceramic posterior restorations: A systematic review. Biomed Res Int 2015: 148954.

Schepke U, Meijer HJ, Kerdijk W, Cune MS. Digital versus analog complete-arch impressions for single-unit premolar implant crowns: Operating time and patient preference. J Prosthet Dent 2015 114: 403-406.

Gerritsen P, Cune M, van der Bilt A, Abbink J, de Putter C. Effects of integrated dental care on oral treatment needs in residents of nursing homes older than 70 years. Spec Care Dentistist 2015; 35: 132-137.

Massink MP, Créton MA, Spanevello F, Fennis WM, Cune MS, Savelberg SM, Nijman IJ, Maurice MM, van den Boogaard MJ, van Haaften G. Loss-of-function mutations in the WNT co-receptor LRP6 cause autosomal-dominant oligodontia. Am J Hum Genet 2015; 97: 621-626.

van Brakel R, Meijer GJ, de Putter C, Verhoeven JW, Jansen J, Cune MS. The association of clinical and microbiologic parameters with histologic observations in relatively healthy peri-implant conditions- a preliminary short-term in vivo study. Int J Prosthodont 2014; 27: 573-576.

Muts EJ, van Pelt H, Edelhoff D, Krejci I, Cune M. Tooth wear: a systematic review of treatment options. J Prosthet Dent 2014; 112: 752-759.

Gerritsen PF, Schrijvers AJ, Cune MS, van der Bilt A, de Putter C. Assessment of the oral health condition of nursing home residents by primary care nurses. Spec Care Dentist 2014; 34: 260-264.

Brull F, van Winkelhoff AJ, Cune MS. Zirconia dental implants: a clinical, radiographic, and microbiologic evaluation up to 3 years. Int J Oral Maxillofac Implants 2014; 29: 914-920.

Schepke U, Cune MS. Noninvasive restoration of severe erosion by means of CAD/CAM indirect composite occlusal restorations: a technical note. Int J Prosthodont 2014; 27: 134-136.

Patil RC, den Hartog L, van Heereveld C, Jagdale A, Dilbaghi A, Cune MS. Comparison of two different abutment designs on marginal bone loss and soft tissue development. Int J Oral Maxillofac Implants 2014; 29: 675-681.

Verhoeven JW, Ruijter JM, Koole R, de Putter C, Terlou M, Cune MS. Augmented mandibular bone structurally adapts to functional loading. Int J Oral Maxillofac Surg 2013; 42: 1515-1521.

Patil R, van Brakel R, Mahesh K, de Putter C, Cune MS. An exploratory study on assessment of gingival biotype and crown dimensions as predictors for implant esthetics comparing caucasian and Indian subjects. J Oral Implantol 2013; 39: 308-313.

Patil R, van Brakel R, Iyer K, Huddleston Slater J, de Putter C, Cune M. A comparative study to evaluate the effect of two different abutment designs on soft tissue healing and stability of mucosal margins. Clin Oral Implants Res 2013; 24: 336-341.

Gerritsen PF, van der Bilt A, Cune MS, Schrijvers AJ, de Putter C. Integrated versus incidental dental care in nursing homes. Spec Care Dentist 2013; 33:227-231.

Créton M, van den Boogaard MJ, Maal T, Verhamme L, Fennis W, Carels C, Kuijpers-Jagtman AM, Cune M. Three-dimensional analysis of tooth dimensions in the MSX1-missense mutation. Clin Oral Investig 2013; 17: 1437-1445.

Raghoebar GM, Meijer HJ, Cune MS, Vissink A. Dental implants: a solution for lost dental elements. Ned Tijdschr Geneeskd 2013; 157: A6552.

Verhoeven JW, Timmenga NM, Cune MS. Dizziness and nausea following implant placement. Ned Tijdschr Tandheelkd 2012; 119:537-539.

van den Boogaard MJ, Créton M, Bronkhorst Y, van der Hout A, Hennekam E, Lindhout D, Cune M, Ploos van Amstel HK. Mutations in WNT10A are present in more than half of isolated hypodontia cases. J Med Genet 2012; 49: 327-331.

van Brakel R, Meijer GJ, Verhoeven JW, Jansen J, de Putter C, Cune MS. Soft tissue response to zirconia and titanium implant abutments: an in vivo within-subject comparison. J Clin Periodontol 2012; 39: 995-1001.

Créton M, Geraets W, Verhoeven JW, van der Stelt PF, Verhey H, Cune M. Radiographic features of mandibular trabecular bone structure in hypodontia. Clin Implant Dent Relat Res 2012; 14: 241-249.

Meijer HJ, Cune MS. Treatment of a single-tooth space in the occlusal system. Ned Tijdschr Tandheelkd 2012; 119: 621-624.

van Brakel R, Noordmans HJ, Frenken J, de Roode R, de Wit GC, Cune MS. The effect of zirconia and titanium implant abutments on light reflection of the supporting soft tissues. Clin Oral Implants Res 2011; 22: 1172-1178.

van Brakel R, Cune MS, van Winkelhoff AJ, de Putter C, Verhoeven JW, van der Reijden W. Early bacterial colonization and soft tissue health around zirconia and titanium abutments: an in vivo study in man. Clin Oral Implants Res 2011; 22: 571-577.

Gerritsen PF, Cune MS, van der Bilt A, de Putter C. Dental treatment needs in Dutch nursing homes offering integrated dental care. Spec Care Dentist 2011; 31: 95-101.

Frenken JW, Zijderveld SA, van den Bergh JP, Huisman FW, Cune MS. Haematoma of the floor of the mouth following implant surgery. Ned Tijdschr Tandheelkd 2010; 117: 17-21.

Cune M, Burgers M, van Kampen F, de Putter C, van der Bilt A. Mandibular overdentures retained by two implants: 10-year results from a crossover clinical trial comparing ball-socket and bar-clip attachments. Int J Prosthodont 2010; 23: 310-317.

Créton M, Cune MS, de Putter C, Ruijter JM, Kuijpers-Jagtman AM. Dentofacial characteristics of patients with hypodontia. Clin Oral Investig 2010; 14: 467-477.

Créton M, Cune M, Verhoeven W, Muradin M, Wismeijer D, Meijer G. Implant treatment in patients with severe hypodontia: a retrospective evaluation. J Oral Maxillofac Surg 2010; 68: 530-538.

Verhoeven JW, Ruijter JM, Koole R, de Putter C, Cune MS. Bone structure changes in iliac crest grafts combined with implants. Clin Implant Dent Relat Res 2010; 12: 289-296.

van der Bilt A, Burgers M, van Kampen FM, Cune MS. Mandibular implant-supported overdentures and oral function. Clin Oral Implants Res 2010; 21: 1209-1213.

Cune MS, de Putter C. Nazorg aan overkappingsprotheses op implantaten: een inventarisatie van de kosten op de lange termijn. Ned Tijdschr Tandheelk 2009; 116: 411-415.

Verhoeven JW, Cune MS. Oblique lateral cephalometric radiographs of the mandible in implantology: usefulness and accuracy of the technique in height measurements of mandibular bone in vivo. Clin Oral Implants Res 2000; 11: 39-43.

Cune MS, Strooker H, van der Reijden W, de Putter C, Laine ML, Verhoeven JW. Dental implants in persons with severe epilepsy and multiple disabilities; a long-term retrospective study. Int J Oral Maxillofac Implants 2009; 24: 534-540.

Créton MA, Cune MS, de Putter C, Verhoeven JW, Meijer GJ. Beschrijving van een populatie met ernstige oligodontie. Ned Tijdschr Tandheelk 2009; 116: 119-23.

Meijer GJ, Cune MS. Chirurgische dilemma’s: medische beperkingen en risicofactoren. Ned Tijdschr Tandheelk 2008; 115: 643-651.

Cune MS, de Putter C, Verhoeven JW, Meijer GJ. Prothetische dilemma’s: het verbinden van natuurlijke gebitselementen en implantaten. Ned Tijdschr Tandheelk 2008; 115: 613-619.

Créton MA, Cune MS, Verhoeven JW, Meijer GJ. Patterns of missing teeth in a population of oligodontia patients. Int J Prosthodont 2007; 20; 409-413.

Mel PEL, Meijer GJ, Koole R, Cune MS. Herstel van orale functies na chirurgische behandeling van een mondholtecarcinoom. Ned Tijdschr Tandheelk 2007; 114; 349-352.

Meijer GJ, Mel P, Koole R, Cune MS. Fixed partial dentures on two implants: raising comfort in irradiated edentulous patients. Int J Oral Maxillofac Surg 2007; 36: 646-648.

Verhoeven JW, Cune MS, van Es RJ. An unusual case of implant failure. Int J Prosthodont 2007; 20: 51-54.

Cune MS, Kampen FM, Bilt van der A. Patiënttevredenheid met verschillende mesostructuren op implantaten in de edentate onderkaak Ned Tijdschr Tandheelk 2006; 13: 401-407.

van der Bilt A, van Kampen FMC, Cune MS. Masticatory function with mandibular implant-supported overdentures fitted with different attachment types. Eur J Oral Sci 2006; 114: 191-196.

Lobbezoo F, Brouwers JEIG, Cune MS, Naaije M. Dental implants in patients with bruxing habits. J Oral Rehabil 2006; 33: 152-159.

Verhoeven JW, Cune MS, Ruijter J. Permucosal implants combined with iliac crest onlay grafts used in extreme atrophy of the mandible: long term results of a prospective study. Clin Oral Implants Res 2006; 17: 58-66.

de Baat C, Cune MS, Carlsson G. Overkappingsprothesen op implantaten in de edentate onderkaak: De toepassing in Nederland. Ned Tijdschr Tandheelk 2005; 112: 363-367.

Cune MS, Huisman FW, Benders RJM. Orale pathologie in een tandprothetische praktijk. Ned Tijdschr Tandheelk 2005; 112: 392-393.

van Kampen F, Cune M, van der Bilt A, Bosman F. The effect of maximum bite force on marginal bone loss in mandibular overdenture treatment: an in vivo study. Clin Oral Implants Res 2005; 16: 587-593.

Cune MS, van Kampen FMC, van der Bilt A, Bosman F. Patient satisfaction and preference with magnet, bar-clip and ball-socket retained mandibular implant overdentures: a cross-over clinical trial. Int J Prosthodont 2005; 18: 99-105.

Verhoeven JW, Cune MS, Meijer GJ. ‘Onbegrepen’ (pijn)klachten na een implantologische ingreep. Diagnostiek met behulp van CT/DentaScan. Ned Tijdschr Tandheelk 2005; 112: 99-102.

Verhoeven JW, Cune MS. Het vervolgen van implantaten in een edentate onderkaak met behulp van het orthopantomogram. Ned Tijdschr Tandheelk 2005; 112: 86-89.

Créton M, Cune MS. Een glazuurafwijking bij twee zusjes. Ned Tijdschr Tandheelk 2004; 111: 400-402.

Cune MS, Meijer GJ, Koole RE. Anterior tooth replacement with implants in anterior cleft sites: a case series. Clin Oral Implants Res 2004; 15: 616-624.

van Kampen FMC, van der Bilt A, Cune MS, Fontijn-Tekamp FA, Bosman F. Masticatory function with implant-supported overdentures. J Dent Res 2004; 83: 708-711.

Carlsson GE, Kronström M, de Baat C, Cune MS, Davis D, Garefis P, Heo SJ, Jokstad A, Matsuura M, Närhi T, Ow R, Pissiotis A, Sato H, Zarb GA. A survey of the use of mandibular implant overdentures in 10 countries. Int J Prosthodont 2004; 17: 211-217.

Cune MS, Verhoeven JW, Meijer GJ. A prospective evaluation of Frialoc implants with ball-abutments in the edentulous mandible. Clin Oral Implants Res 2004; 15: 167-173.

Lobbezoo F, Brouwers JEIG, Cune MS, Naaije M. Implantaten bij bruxisten. Ned Tijdschr Tandheelk 2004; 111: 85-90.

Cune MS. Onderzoeksmethoden in de tandheelkunde. Ned Tijdschr Tandheelk 2004; 111: 206.

van Kampen FMC, Cune MS, van der Bilt A, Bosman F. Retention and post insertion maintenance of bar-clip, ball and magnet attachments in mandibular implant overdenture treatment; an in vivo comparison after three months of function. Clin Oral Implants Res 2003; 14: 720-726.

Cune MS, Vissink A,Plasschaert AJP. Wisseling van hoofdredacteur. Ned Tijdschr Tandheelk 2003; 110: 6-7.

Ruijter JM, Verhoeven JW, van der Linden JA, Cune MS, Terlou M. Image processing and analysis program for measurement of bone density changes in reference and follow-up standardized extraoral Oblique Lateral Cephalometric Radiographs of the mandible. Dentomaxillofac Radiol 2003; 32: 379-384.

van Kampen FM, van der Bilt A, Cune MS, Bosman F. Mesostructuur van een overkappingsprotheses op implantaten in de onderkaak: effecten op maximale bijtkracht en spieractiviteit. Ned Tijdschr Tandheelk 2003; 110: 430-434.

Cune MS, Bogie LB, van Es RJ, Verhoeven JW, Steijvers MP, Rutges PJ. Een implantaatgedragen orbitaprothese na een oncologisch proces. Ned Tijdschr Tandheelk 2003; 110: 271-275.

van Kampen FMC, van der Bilt A, Cune MS, Bosman F. The influence of various attachment types in mandibular implant-retained overdentures on maximum bite force and EMG. J Dent Res 2002; 81: 170-173.

Verhoeven JW, Cune MS. Radiodiagnostiek bij de planning en de evaluatie van behandelingen met implantaten. Ned Tijdschr Tandheelk 2003; 110: 113-119.

Cune MS. Serie hoogtandjes: Voorwoord. Ned Tijdschr Tandheelk 2003; 110: 310.

Verhoeven JW, Ruijter JM, Cune MS, Terlou M, Zoon MA, Koole R. Botopbouwen in combinatie met implantaten bij sterke atrofie van de onderkaak. Een prospectief röntgenologisch onderzoek. Ned Tijdschr Tandheelk 2002; 109: 8-14.

Verhoeven JW, Cune MS, van Kampen FM, Koole R. The use of the transmandibular implant system in extreme atrophy of the mandible; a retrospective study of the results in two different hospital-situations. J Oral Rehabil 2001; 28: 497-506.

Cune MS, de Putter C, Wils RP, Vos A. Een klinische evaluatie van het BioComp implantaatsysteem. Resultaten na 1, 3 en 5 jaar. Ned Tijdschr Tandheelk 2001; 108: 5-10.

Verhoeven JW, Ruijter JM, Cune MS, Terlou M. Oblique lateral cephalometric radiographs of the mandible in implantology: Uselfulness and reproducibility of the technique in quantitative densitometric measurements of the mandible in vivo. Clin Oral Implants Res 2000: 11; 476-486.

Verhoeven JW, Ruijter J, Cune MS, Terlou M, Zoon M. Onlay grafts in combination with endosseous implants in severe mandibular atrophy. Clin Oral Implants Res 2000; 11: 583-594.

Cune MS, Verhoeven JW, Luijk A van. Hap, slik, weg? Ned Tijdschr Tandheelk 2000; 107: 425-427.

Verhoeven JW, Cune MS, de Putter C. Reliability of some clinical parameters of evaluation in implant dentistry. J Oral Rehabil 2000; 27: 211-216.

Cune MS, de Putter C. Tandheelkundige implantaten in historisch perspectief. Ned Tijdschr Tandheelk. 2000; 107: 104-105.

Meijer GJ, Cune MS, de Wijs FL. Zwavelstank na het plaatsen van implantaten. Ned Tijdschr Tandheelk 2000; 107: 25-26.

Hiemstra S, Cune MS. 'Periapicale' radiolucentie in relatie tot een implantaat. Ned Tijdschr Tandheelk 1999; 106: 342-343.

Cune MS, van Waas M. Overwegingen bij solitaire tandvervanging: De keuze tussen de verschillende behandelingsopties. Ned Tijdschr Tandheelk 1999; 106; 203-207.

de Wijs FL, Cune MS. Immediaat herstel van de labiale botcontour door middel van implantaten. Ned Tijdschr Tandheelk 1999; 106; 199-202.

Verhoeven JW, Ruijter JM, Cune MS, de Putter C. Densitometric measurements of the mandible: accuracy and validity of intraoral versus extraoral radiographical techniques in an in vitro study. Clin Oral Implants Res 1998; 9: 333-342.

Cune MS, Verhoeven JW, de Putter C. Betrouwbaarheid van enkele klinische parameters in de implantologie. Ned Tijdschr Tandheelk 1998; 105: 166-169.

Cune MS, Wouts JC. Hoe werken schroeven in de implantologie (zich los)? Ned Tijdschr Tandheelk 1998; 105: 122-125.

Cune MS, van den Bergh JP, Smeele LE. Een ameloblastoom. Ned Tijdschr Tandheelk 1998; 105: 22.

Verhoeven JW, Cune MS, Terlou M, Zoon MA, de Putter C. The combined use of endosteal implants and iliac crest onlay grafts in the severely atrophic mandible: a longitudinal study. Int J Oral Maxillofac Surg 1997; 26: 351-357.

Cune MS, Goené RJ‚ Keizer SP. Aluminiumoxide abutments op implantaten. Ned Tijdschr Tandheelk 1997; 104: 306-307.

Zijderveld SA, van den Bergh JP, Cune MS, ten Bruggenkate CM, van Waas MA. Pre-implantologische chirurgie van de atrofische maxilla: Een literatuuroverzicht. Ned Tijdschr Tandheelk 1997; 104: 259-261.

de Wijs FL, Cune MS. Immediate labial contour restoration for improved esthetics: a radiographic study on bone splitting in anterior single-tooth replacement. Int J Oral Maxillofac Implants 1997; 12: 686-696.

Meijer GJ, Cune MS, Dooren M van, de Putter C, Blitterswijk C van. A comparative study of flexible (Polyactive) versus rigid (hydroxylapatite) permucosal dental implants. I. Clinical aspects. J Oral Rehabil 1997; 24: 85-92.

Cune MS, de Putter C, Hoogstraten J. A nationwide evaluative study on implant-retained overdentures. J Dent 1997; 25: 13-19.

Cune MS, van Rossen IP, de Putter C, Wils RP. A clinical retrospective evaluation of FA/HA coated (BioComp) dental implants. Results after 1 year. Clin Oral Implants Res 1996; 7: 345-353.

Cune MS, de Putter C. A single dimension statistical evaluation of predictors in implant-overdenture treatment. J Clin Periodontol 1996; 23: 425-431.

de Wijs FL, de Putter C, Cune MS. Front tooth replacement with Tübingen (Frialit) implants: a radiographical evaluation. J Oral Rehabil 1996; 23: 97-100.

Cune MS, de Putter C, Hoogstraten J. Implantaten in combinatie met een overkappingsprothese: Deel II. Tevredenheid en voorspelbaarheid van het subjectieve behandelingsresultaat. Ned Tijdschr Tandheelk 1995; 102: 182-184.

Cune MS, de Putter C, Hoogstraten J. Implantaten in combinatie met een overkappingsprothese. Deel I. Klinische resultaten van een evaluatiestudie. Ned Tijdschr Tandheelk 1995; 102: 130-133.

de Wijs FL, Cune MS, Rossen IP van, de Putter C. Delayed implants in the anterior maxilla with the IMZ-implant system: a radiographical evaluation. J Oral Rehabil 1995; 22: 797-802.

de Wijs FL, Cune MS, de Putter C. Delayed implants in the anterior maxilla with the IMZ-implant system. J Oral Rehabil 1995; 22: 319-326.

Cune MS, de Putter C, Hoogstraten J. Characteristics of 5410 edentulous implant candidates and the treatment they receive. Community Dent Oral Epidemiol 1995: 23: 110-113.

Cune MS, de Putter C. A comparative evaluation of some outcome measures of implant systems and suprastructure types in mandibular implant-overdenture treatment. Int J Oral Maxillofac Implants 1994; 9: 548-555.

Cune MS, de Putter C. Tandheelkundige implantaten onder overkappingsprotheses. Tijdschr Gerontol Geriatr 1994; 25: 205-211.

Cune MS, de Putter C. Implantaten in combinatie met een overkappingsprothese: Indicaties voor het aantal implantaten. Ned Tijdschr Tandheelk 1994; 101: 126-129.

Cune MS, de Putter C, Hoogstraten J. Treatment outcome with implant-retained overdentures: Part II--Patient satisfaction and predictability of subjective treatment outcome. J Prosthet Dent 1994; 72: 152-158.

Cune MS, de Putter C, Hoogstraten J. Treatment outcome with implant-retained overdentures: Part I--Clinical findings and predictability of clinical treatment outcome. J Prosthet Dent 1994; 72: 144-151.

Cune MS, de Putter C. Tandheelkundige behandelingsmogelijkheden voor de edentate patiënt. Ned Tijdschr Geneeskd 1994; 138: 1157-1161.


Overig

Kalk W, Cune MS en de Baat C. Herstel van het occlusiesysteem door middel van een volledige prothese. In: Lobbezoo F en de Baat C. Occlusie en articulatie: wetenschappelijk bewijs en klinisch handelen, ISBN 9789085621416, Prelum, Houten, 2015.

Meijer HJA, Cune MS. Enkelvoudige diastemen. In: Kronen en bruggen. Theoretische uitgangspunten en praktische handreikingen. Hoofdstuk 21, p. 270-275. Bohn Stafleu van Loghum, Houten ISBN 9789085621348, 2015.

Créton M, Cune MS, de Putter C. Ernstige hypodontie. In: Het tandheelkundig jaar 2014. Hoofdstuk 4, p. 45-60. Bohn Stafleu van Loghum, Houten. ISBN: 978-90-368-0454-7.

van Brakel R, Noordmans HJ, Cune MS. Het effect van zirconia en titanium implantaat abutments op de lichtreflectie van de weke delen. In: Het tandheelkundig jaar 2014. Hoofdstuk 12, p. 155-165. Bohn Stafleu van Loghum, Houten. ISBN: 978-90-368-0454-7.

Cune MS, Meijer HJA. Nazorg, onderhoud, evaluatie en reparatie van implantaten en suprastructuren. In: Orale implantaten in de algemene praktijk. Eds: Steenberghe D van, Naert I, Raghoebar GM, Slagter AP. Bohn Stafleu van Loghum, Houten, 2008.

Cune MS, de Putter C. Een inventarisatie van de toekomstige zorgvraag en kostenontwikkeling van overkappingsprotheses op implantaten. Onderzoek en rapport in opdracht van en gesubsidieerd door het College voor Zorgverzekeringen, oktober 2007.

Searson LJ, Gough M, Hemmings K. Implantologie. Een introductie voor de algemeen practicus. Nederlandse redactie Cune MS en Meijer GJ. Prelum uitgevers, Maarssen, 2006.

Cune MS, Verhoeven JW, Meijer GJ. Implantaten in de esthetische zone: enkele pre- en postchirurgische aspecten. In: Handboek Orale Implantaten. Eds: Steenberghe D van, Naert I, Raghoebar GM, Slagter AP. Bohn Stafleu van Loghum, Houten, 2004.

Cune MS, Meijer GJ. Implantologie in partieel dentate situaties. Bohn Stafleu van Loghum, Houten, 2003.

Cune MS. Reguliere nazorg en periodiek onderhoud van implantaten en suprastructuren. In: Handboek Orale Implantaten. Eds: Steenberghe D van, Naert I, Raghoebar GM, Slagter AP. Bohn Stafleu van Loghum, Houten, 2001. (PDF-bestand, full text)

Cune MS. Overkappingsprotheses op implantaten: een landelijke evaluatie naar de toepassing van orale implantaten in combinatie met een overkappingsprothese. Academisch proefschrift. Universiteit Utrecht, 1993.

Cune MS, Putter C de, Hoogstraten Joh. Van kauwen verzekerd. Tussentijdse rapportage aan de Ziekenfondsraad naar aanleiding van een studie naar de kwantitatieve en kwalitatieve aspecten van de invoering van de regelgeving: Tandheelkundige implantaten ziekenfondsverzekering in 1989. Subsidieverlener: De Ziekenfondsraad, 1992.

Cune MS, Putter C de, Hoogstraten Joh. Effectiviteit staat vast. Eindrapportage aan de Ziekenfondsraad naar aanleiding van een studie naar de kwantitatieve en kwalitatieve aspecten van de invoering van de regelgeving: Tandheelkundige implantaten ziekenfondsverzekering in 1989. Subsidieverlener: De Ziekenfondsraad, 1994.


Huidige academische activiteiten en verworven subsidies

Lopende klinische studie. A randomized clinical trial of Titanium and Zirconia Implants in maxillary single tooth replacement (prof. dr. M.S. Cune, prof. dr. H.J.A. Meijer, prof. dr. G.M. Raghoebar, dr. J.W.A. Slot, dr. C. Jensen. Grant ITI 2016 (Eur. 159.000). Afronding verwacht in 2022.

Lopend PhD-project: Restoration of biomechanically compromised endodontically treated posterior teeth by means of indirectly fabricated monolithic restorations: Endocrowns (prof. dr. M.S. Cune, dr. M.M.M. Gresnigt, M. de Kuijper MSC), Subsidie Stichting Nederlands Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde (Eur 100.000). Afronding verwacht in 2021.

Lopend PhD-project: Clinical and laboratory evaluation of partial restorations with and without cuspal coverage (J. Hofsteenge Msc, dr. M.M.M. Gresnigt, prof. dr. M. Özcan, prof. dr. M.S. Cune). 1e geldstroom. Afronding verwacht in 2024.

Lopend PhD-project: Partial indirect restorations with deep margin elevation (R.A. Bresser Ba, dr. M.M.M. Gresnigt, prof. dr. M. Özcan, prof. dr. M.S. Cune. Financiering via RUG, MD-PhD. Afronding verwacht in 2024.

Restorative dentistry done digitally (dr. U. Schepke, prof. dr. M.S. Cune, prof. dr. H.J.A. Meijer, prof. dr. G.M. Raghoebar). Grant Dentsply 2013 (Eur. 100.000), onderzoeksubsidie Nederlandse Vereniging voor Gnathologie en Prothetische Tandheelkunde 2015 (Eur. 10.000). PhD project afgerond 2018.

Lopende klinische studie. Zirconia implantaten (dr. U. Schepke, prof. dr. M.S. Cune, prof. dr. H.J.A. Meijer, dr. J.W.A. Slot, C. Jensen, prof. dr. G.M. Raghoebar). Grant ZV3 2014 (Eur 15.000). Afronding verwacht in 2021.

Clinical and laboratory evaluation of immediate dentin sealing (dr. C. van den Breemer, prof. dr. M.S. Cune, dr. M.M.M. Gresnigt). PhD project afgerond 2018.

Implant-supported removable partial dentures in the mandible (dr. C. Jensen, prof. dr. M.S. Cune, prof. dr. H.J.A. Meijer, prof. dr. G.M. Raghoebar). Grant ITI 2012 (CHF 176.000), Onderzoeksubsidie Nederlandse Vereniging voor Gnathologie en Prothetische Tandheelkunde (Eur. 5000.00). PhD project afgerond 2017.

Lopend PhD-project: CAD-CAM implantaatbruggen (drs. C. Pol, prof. dr. H.J.A. Meijer). Grant 3I Biomet, onderzoeksubsidie Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie, deels 1e geldstroom. Afronding verwacht in 2021.

Soft tissue development in the esthetic zone. (dr. R. Patil, prof. dr. M.S. Cune, prof. dr. C. de Putter). Buitenpromovendus. PhD project afgerond 2016.

Degradation of dental resin composites during intra-oral wear (dr. D. Kusuma, H. van der Mei, H. Busscher). PhD project afgerond 2017.

Implant treatment for patients with severe hypodontia (dr. M. Filius, prof. dr G.M. Raghoebar, prof. dr. A. Vissink, Prof. dr. M.S. Cune, dr. A. Visser). PhD project afgerond 2018.

Etiologie oligodontie (drs. J. Ross, dr. M.A. Créton, dr. W. Fennis, dr. M.J. van den Boogaard, Prof. dr. A.J.P. Rosenberg, Prof. dr. J Ploos van Amstel, Prof. dr. M.S. Cune), onderzoeksubsidie Nederlandse Vereniging voor Gnathologie en Prothetische Tandheelkunde 2009 (Eur. 10.000). PhD project dr. Créton afgerond 2012, PhD project drs Ross loopt in UMC Utrecht (buiten-promovendus).

Zirconia or titanium in the soft tissues (dr. R. van Brakel, prof. dr. M.S. Cune, prof. dr. C. de Putter). Buitenpromovendus. PhD project afgerond 2014.

Dental erosion (dr. D.J. Jager, prof. dr. M.C.D.N.J.M. Huysmans, prof. dr. A. Vissink, prof. dr. M.S. Cune, dr. ir. A. Ramires dos Santos Vieira. PhD project afgerond 2010.


Prijzen

Publicatieprijs Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie voor het artikel: ‘Jensen, C, Raghoebar GM, Kerdijk W, Meijer HJA, Cune MS. Implant-supported mandibular removable partial dentures; patient-based outcome measures in relation to implant position. J Dent 2016 55: 92-98.

Publicatieprijs Nederlandse Vereniging voor Gnathologie en Prothetische Tandheelkunde voor het artikel: Schepke U, Meijer HJ, Kerdijk W, Cune MS. Digital versus analog complete-arch impressions for single-unit premolar implant crowns: Operating time and patient preference. J Prosthet Dent 2015; 114: 403-406.

Award voor de beste presentatie in het domein ‘Prosthodontics, jaarcongres van de European Academy of Osseointegration (EAO), 2016, Parijs, toegekend aan C Jensen (presenter), HJA Meijer, GM Raghoebar, M.S. Cune.

Glen P McGivney Scientific Writing Award for Systematic Review, 2015: Muts EJ, van Pelt AWJ, Edelhoff D, Krejci I, Cune MS. Tooth wear: a systematic review of treatment options. J Prosthet Dent 2014; 112: 752-759.

NVOI publicatieprijs 2005. Cune MS, Kampen FMC van, Bilt A van der, Bosman F. Patient satisfaction and preference with magnet, bar-clip and ball-socket retained mandibular implant overdentures: a cross-over clinical trial. Int J Prosthodont 2005; 18: 99-105. (PDF-bestand, full text).

2005 research award from the International Research Group for Reconstructive preprosthetic Surgery in the category “Prosthetics”. 11th International Congress on Reconstructive Preprosthetic Surgery, Noordwijk. (Cune MS, Kampen FM van, Bilt A van der, Bosman F. Patiënt satisfaction with magnet, bar-clip and ball-socket attachments: a cross-over clinical trial). Voorjaar 2005.

Co-auteur NVGPT onderzoeksprijs 2003. (Kampen FM van, Bilt A van der, Cune MS, Bosman F. The influence of various attachment types in mandibular implant-retained overdentures on maximum bite force and EMG. J Dent Res 2002; 81: 170-3). Voorjaar 2004.

Co-auteur NVOI publicatieprijs 2003. (Kampen FM van, Bilt A van der, Cune MS, Bosman F. The influence of various attachment types in mandibular implant-retained overdentures on maximum bite force and EMG. J Dent Res 2002; 81: 170-3). Najaar 2004

Co-auteur posterprijs voor de beste posterpresentatie, 5th confererence on pre-prosthetic and reconstructive surgery, San Diego. (Kampen FM van, Bilt A van der, Cune MS, Bosman F. Functional aspects of implant-overdenture treatment). Lente 1999.

Gouden speld Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie. Herfst 1999.

Frialit Research Award (Wijs FL de, Cune MS. Immediate labial contour restoration for improved esthetics: a radiographic study on bone splitting in anterior single-tooth replacement). Zomer 1997.


-.-


[1] Universitair Centrum voor Reconstructie en Implantologie / Maxillo-Faciale Prothetiek/ Hospital Dental Service. Het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde van het UMC Utrecht maakt onderdeel uit van de zorglijn Mondziekten, Kaakchirurgie en Bijzondere Tandheelkunde.