Nuttige websites

CBT

Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde St. Antonius ziekenhuis Nieuwegein

CBT

Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde UMC Utrecht

KNMT

Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde.

Beroepsvereniging

Ivoren Kruis

Patiëntinformatie over diverse mondproblemen

NVOI

Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie.

Beroepsvereniging

NVMKA

Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie.

Beroepsvereniging

NVGPT

Nederlandse Vereniging voor Gnathologie en Prothetische Tandheelkunde.

Wetenschappelijke vereniging

Cobijt

Centraal Overleg Bijzondere Tandheelkunde.

Beroepsvereniging

NVVRT

Nederlands Vlaamse Vereniging voor Restauratieve Tandheelkunde.

Wetenschappelijke vereniging

CAT

College Adviserend Tandartsen.

Wetenschappelijke vereniging

ZN

Zorgverzekeraars Nederland.

Belangenvereniging


NZA

Nederlandse ZorgAutoriteit.

Overheidsinstantie

ZIN

ZorgInstituut Nederland.

Overheidsorgaan

KIMO

KennisInstituut MOndzorg Nederland.

Vereniging


Alles over het gebit.nl

Algemene patiëntinformatie


Eenkunstgebit.nl

Algemene patiëntinformatie over kunstgebitten